Digitaal afstandsonderwijs

Voor (dreigende) schooluitvallers en thuiszitters in het basisonderwijs

Zit je als school of samenwerkingsverband met je handen in het haar doordat leerlingen uitvallen of al langdurig thuiszitten? Wil je kwalitatief goed onderwijs bieden dat aansluit bij de unieke behoeften van het kind, maar weet je niet hoe? Ontdek ons flexibele en complete lespakket voor het basisonderwijs waarmee jij de behoefte van het kind centraal zet.

Onderwijs op maat

De aantallen thuiszitters en (dreigende) schooluitvallers zijn nog nooit zo hoog geweest en de noodzaak voor een nieuwe aanpak is duidelijk. Met EigenReis bieden we een compleet en flexibel online lespakket voor een eigen leerreis voor groep 3-8. 

Persoonlijke leerlijnen

Voor kinderen die behoefte hebben aan een persoonlijke leerlijn en flexibiliteit, bieden wij een volledig kerndoeldekkend online aanbod voor rekenen, taal, spelling, lezen, begrijpend lezen, wereldoriëntatie, digitale geletterdheid en topografie. Dit programma is aanpasbaar per vak en per jaargroep, met ruimte voor zowel verdieping als versnelling. Onze tools helpen het huidige niveau per vak in kaart te brengen, hiaten bij te werken en aangepaste leerlijnen te creëren om eventuele achterstand (versneld) in te halen.

Flexibel en toegankelijk

Onze programma's zijn te gebruiken vanaf iedere locatie: school, thuis of hybride. Dit zorgt voor maximale flexibiliteit en toegankelijkheid, zodat elk kind de best mogelijke leerervaring krijgt, ongeacht de omstandigheden. Want niet ieder kind is gebaad bij een (volledig) onderwijsprogramma op school. 

Ontwikkeling in beeld

De online methodes bieden direct inzage in de ontwikkeling en voortgang van het kind. Hierdoor is de ontwikkeling van de leerling altijd in beeld, ongeacht waar de leerling leert. 

Ondersteuning voor ouders

De OuderAcademie begeleidt ook ouders in het onderwijsproces, zodat ook zij hun kind kunnen ondersteunen en inzicht hebben in hun voortgang. Deze samenwerking versterkt de driehoeksverhouding tussen school, ouders en externen, wat de leerervaring van het kind ten goede komt.

 LeercoachAcademie

In ontwikkeling:  Met onze LeercoachAcademie word je specialist in gepersonaliseerd digitaal afstandsonderwijs. In de Academie is er een community waar professionals met elkaar verbinden. Hier wordt expertise uitgewisseld, casussen besproken, intervisie gegeven én de juiste match gemaakt. De persoonlijke leerreis van het kind staat centraal.

'Ieder kind heeft het recht op onderwijs, ongeacht de omstandigheden. Het is onze plicht om dat mogelijk te maken.'

Type leerlingen voor wie EigenReis geschikt is

Thuiszitters

Kinderen die graag naar school willen, maar geen passend onderwijs kunnen vinden vanwege ontbrekende ondersteuning op school. 

Schooluitvallers & trauma

Kinderen die door pesten, trauma of negatieve ervaringen school hebben verlaten en een veilige, ondersteunende omgeving nodig hebben.

Hoogbegaafdheid

Kinderen die extra uitdaging, versnelling en/of verdieping in hun leertraject nodig hebben en gebaad zijn bij een eigen leerlijn.

Gezondheidsproblemen

Kinderen die door medische behandelingen regelmatig afwezig zijn en flexibel onderwijs nodig hebben dat zich aanpast aan hun medische afspraken​.

Leerachterstanden

Kinderen die leerachterstanden hebben opgelopen en deze versneld willen inhalen​.

Sporters en artiesten

Kinderen met drukke schema's voor training of repetities die flexibel onderwijs nodig hebben​.

Informatie voor ouders en professionals 

'Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Maar soms kunnen kinderen tijdelijk niet naar school, door psychische of lichamelijke klachten. Of lukt het maar deels of onregelmatig. Digitaal afstandsonderwijs kan een waardevol onderdeel zijn om het onderwijs passend te maken voor het kind.' Aldus de Rijksoverheid.

In onderstaande brochures, beschikbaar gesteld door de Rijksoverheid, vind je meer informatie over wanneer digitaal afstandsonderwijs mogelijk is, onder welke voorwaarden en welke budgetten beschikbaar zijn.'Dit schooljaar heb ik fantastisch met EigenReis mogen samenwerken. Samen met ouders en zorgpartners het kind op tafel zetten en kijken wat hij nodig heeft om, met alle uitdagingen in de casus, te werken aan zijn ‘eigen reis’ in onderwijs. Dankbaar voor de nieuwe mogelijkheden die jullie ons hebben geboden en ik kan dit zeker aanraden aan collegascholen!'


Babette Jansen-Guntlisbergen
Directeur SBO Toermalijn

Write your awesome label here.

Digitale schoolvoorziening

Onze oplossingen zijn direct inzetbaar op schoolniveau, stichtingniveau, maar ook bovenregionaal. Daarmee bieden we ook een deel van de oplossing voor de Digitale School 2024-subsidieregeling, bedoeld voor digitaal afstandsonderwijs aan kinderen die tijdelijk niet fysiek naar school kunnen.

Meer weten? Plan een kennismakingsgesprek en ontdek ons unieke aanbod.

Prijzen

Een compleet en flexibel programma digitaal afstandsonderwijs voor het basisonderwijs. 

EigenReis basisonderwijs
groep 3-8

 • - Nederlands groep 3
  (lezen, spellen en schrijven) en/of
 • - Nederlands groep 4-8
  (taal, spelling, lezen en begrijpend lezen)
 •  - Rekenen + oefensoftware
  - Engels + oefensoftware
 • - Wereldoriëntatie
 • - Digitale geletterdheid
 • - Topografie (groep 5-8)
 • - Burgerschap (groep 5-8)
 • - Talentontwikkeling
 • - OuderAcademie
  - Kennismakingsgesprek
  - Vervolggesprek (daarna € 85,- per uur)

 • Prijzen leerkrachtondersteuning

  Prijzen van leerkrachtondersteuning worden door de leerkrachten zelf bepaald en variëren. Na jouw aanvraag gaan wij op zoek naar een beschikbare leerkracht en ontvang je een offerte. 

  Plan een gesprek!

  Wil je meer weten over ons aanbod? Plan dan direct een kennismakingsgesprek in. Laat je gegevens achter, dan nemen we zo snel mogelijk contact op.