Nieuw Nederlands

In een tijdperk waarin taal en communicatie centraal staan, introduceert "Nieuw Nederlands" een holistische benadering van taalonderwijs. Deze methode legt niet alleen de nadruk op fundamentele vaardigheden zoals lezen, maar benadrukt ook het belang van digitale geletterdheid, het begrijpen van de samenhang tussen verschillende taalaspecten en het diepgaand verkennen van de Nederlandse taal. Duik in deze methode om te ontdekken hoe het de bouwstenen biedt voor een robuuste taalbasis.

Lezen, lezen, lezen

Lezen – misschien wel de belangrijkste vaardigheid – staat voorop. Met de eigentijdse cursus Lezen biedt de methode leerlingen een stevige basis. De methode combineert leesvaardigheid met woordenschat en korte schrijfopdrachten, beide ingrediënten voor effectief leesonderwijs. Bovendien biedt de methode meer teksten dan ooit tevoren en is er aandacht voor leesplezier.
Write your awesome label here.
Write your awesome label here.

Bewuste taalgebruikers

In een wereld waarin informatie met een druk op de knop gevonden en gedeeld kan worden, is het meer dan ooit van belang om die informatie op waarde te kunnen schatten. Taal is daarbij de sleutel. Leerlingen werken met online en offline bronnen, feedback, (zelf)evaluatie en leren feiten, ervaringen, gevoelens en meningen (van anderen) onder woorden brengen. In de gloednieuwe cursus Media staat digitale geletterdheid in de schijnwerpers.

Samenhang

Het is voor veel leerlingen lastig om verbanden tussen de verschillende vaardigheden van het vak te herkennen. ‘Hoezo kan ik signaalwoorden uit een leestekst ook gebruiken als ik zelf ga schrijven?’ De methode biedt verschillende vaardigheden in samenhang aan, zodat leerlingen de verbanden tussen bijvoorbeeld lezen en schrijven zelf kunnen ervaren. Deze integratie zie je meteen in de Thema’s (lessenserie) en de cursus Meer dan lezen.

Aandacht voor het vak

Het vak Nederlands is niet enkel gericht op basisvaardigheden zoals lezen, spreken en schrijven. De methode biedt een diepgaande kijk op taal, van haar oorsprong tot aan complexere aspecten zoals fictie, spelling en grammatica. Deze benadering zorgt ervoor dat leerlingen een uitgebreide en stevige taalbasis ontwikkelen.


Meer weten over Nieuw Nederlands?

Wil je meer weten over de methode die we gebruiken voor online Nederlandse les in het voortgezet onderwijs? Neem dan een kijkje op de website van Noordhoff.