Veilig leren lezen

Veilig leren lezen is al generaties lang de meest gebruikte en meest succesvolle methode voor aanvankelijk lezen en taal. Maar liefst 80 procent van alle kinderen in Nederland leert lezen en spellen met deze methode. Ruim 5000 scholen werken met de kim-versie.

Aanvankelijk leren lezen & taal

In de kim-versie vormen de klank en letter het uitgangspunt. Leerlingen leren steeds één nieuwe letter in combinatie met eerder geleerde letters. Door te luisteren, voelen, kijken, schrijven en ordenen maken ze sneller de stap naar het vlot lezen van woorden, zinnetjes en korte teksten. Deze vernieuwde didactiek zorgt voor nóg betere lees- en spellingsprestaties. Meer weten? Check de website!
Write your awesome label here.
Write your awesome label here.

De belangrijkste kenmerken

  • Klanken en letters vormen de basis van woorden.
  • Luister, kijk, voel, schrijf en sorteer om letters te leren.
  • Oefen via de geautomatiseerde leerlijn veel en lees sneller.
  • Ontdek hoe je woorden schrijft en hun betekenis. Deze geïntegreerde leerlijn is bewezen effectief!
  • Wereldoriënterende thema’s
  • De klank en de letter staan centraal in verschillende woordcombinaties

De leerlingsoftware

Terwijl onze leerkracht instructies geeft via de leerkrachtsoftware, oefent jouw kind actief met de leerlingsoftware. Deze software biedt spraakherkenning, drie leerlijnen (technisch lezen, begrijpend lezen en woordenschat) en het Leesturbo-programma voor snelle woordherkenning. Bovendien motiveert een beloningssysteem en stimuleert het leesbevordering.
Write your awesome label here.