Jun 6 / Kelly

Waarom is goed leren van je moedertaal belangrijk?

Vóór de geboorte van Liva en Joya (onze dochters) was het duidelijk dat het goed leren van Nederlands belangrijk voor ons was. 

Ook al is de kans klein dat onze kinderen in Nederland zullen opgroeien, hechten we er veel waarde aan dat ze goed kunnen communiceren met familie in Nederland en we willen kansen voor de toekomst openhouden. Daarnaast is Nederlands simpelweg een deel van hun identiteit, van wie ze zijn.

Omdat we ons niet enkel lieten leiden door een gevoel, doken we de wetenschap in. Laten we samen kijken wat de invloed van moedertaal op de sociaal-emotionele ontwikkeling heeft, je identiteit en verbinding met de cultuur!

Effect van de moedertaal op de sociaal-emotionele ontwikkeling

Vanuit de literatuur wordt gezegd dat het belangrijk is voor kinderen om hun moedertaal goed te kunnen spreken, omdat het een cruciale rol speelt in de sociaal-emotionele ontwikkeling. De moedertaal is niet alleen een manier om te communiceren, maar ook belangrijk om gevoelens, emoties en gedachten uit te kunnen drukken. Stel dat je kind en jij een andere taal spreken, dan wordt het uiten op een dieper niveau en een emotionele band aangaan erg uitdagend. Het goed beheersen van de moedertaal heeft ook invloed op hoe kinderen zichzelf en anderen begrijpen. Als laatste ontdekten we dat het spreken van de moedertaal, vooral in stressvolle situaties, voor een gevoel van veiligheid en vertrouwdheid zorgt.

Persoonlijke identiteit en culturele verbondenheid

Taal is deel van je persoonlijke identiteit en zorgt voor culturele verbondenheid. Het helpt je om jezelf en je culturele achtergrond beter te begrijpen en hier trots op te zijn. Door het spreken van je moedertaal is het makkelijker om contact te houden met familie en vrienden in Nederland. Het delen van persoonlijke verhalen en ervaringen in je moedertaal is belangrijk voor het vormen van een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen. Gedachten, gevoelens en de culturele identiteit kunnen duidelijker onder woorden gebracht worden. Hierdoor begrijp je elkaar beter en kun je beter deelnemen aan culturele evenementen en tradities.

Taalvaardigheid en het leren van andere talen

Kinderen die hun moedertaal goed kennen, begrijpen vaak ook beter hoe taal werkt en kunnen daardoor gemakkelijker andere talen oppikken. Ze kunnen de vaardigheden en structuren die ze in hun moedertaal hebben geleerd gemakkelijker toepassen op andere talen. Ook lazen we dat het leren van meerdere talen positieve effecten heeft op het denkvermogen. Kinderen die meerdere talen spreken, zijn vaak beter in creatief denken, het oplossen van problemen, kunnen beter vanuit verschillende perspectieven naar situaties kijken en zijn taalgevoeliger.

Werkgelegenheid en carrièrekansen

Als je je moedertaal goed beheerst, naast andere (wereld)talen, zijn de carrièremogelijkheden groter, zelfs in een anderstalig land. Veel bedrijven werken internationaal en zoeken naar werknemers die meerder talen spreken, inclusief hun moedertaal. De kansen worden vergroot op het gebied van vertaling, tolken, internationale handel, toerisme en culturele bemiddeling. Ook zijn er specifieke banen waar mensen die zowel de lokale taal als hun moedertaal spreken, gevraagd worden. Denk aan diplomatieke functies. Bij deze banen is het beheersen van je moedertaal en cultureel begrip ontzettend belangrijk.

Conclusie

Ons onderbuikgevoel is bevestigd. Het is belangrijk dat onze kinderen hun moedertaal goed leren, ook al wonen ze niet in een land waar deze taal wordt gesproken. Het is écht een meerwaarde! De moedertaal is belangrijk voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, helpt onze kinderen hun identiteit te versterken en maakt het makkelijker om andere talen te leren. Daarnaast opent het de deur naar werkgelegenheid en carrièrekansen. Door nu te investeren in de moedertaal van onze kinderen, geven wij ze een waardevol cadeau voor hun leven!

Thuisonderwijs Nederlands en online Nederlandse lessen

EigenReis heeft alles wat wij belangrijk vinden voor onze kinderen. We weten namelijk dat kwalitatief hoogwaardig onderwijs in het buitenland vaak een prijskaartje heeft en een uitdaging kan zijn. Daarom vinden wij dat ieder Nederlandstalig kind de mogelijkheid moet krijgen om de moedertaal goed te leren.

Wil je meer weten over hoe je jouw kinderen thuis Nederlands kunt leren?

Bekijk dan ons programma voor Thuisonderwijs Nederlands en onze online Nederlandse lessen. We bieden een breed scala aan middelen en ondersteuning om ervoor te zorgen dat je kinderen op een leuke en effectieve manier hun moedertaal onder de knie krijgen.

Bronnen