Onderwijs thuis of op reis!

Ben jij schoolleider, intern begeleider of leerkracht op een Nederlandse basisschool en benieuwd naar online onderwijs via EigenReis? Verken op deze pagina hoe wij passende online onderwijsoplossingen bieden voor thuisonderwijzers, reisonderwijzers, expats en thuiszitters.

EigenReis online basisonderwijs

Elk kind heeft recht op onderwijs en dat breidt EigenReis uit met kwalitatieve online leermogelijkheden, passend bij elk kind en overal ter wereld beschikbaar. Een volledig online programma dat aansluit bij de kerndoelen van het basisonderwijs. Geschikt voor thuisonderwijzers, reisonderwijzers, expats en thuiszitters.

Empty space, drag to resize
Write your awesome label here.

Thuisonderwijzers

Online onderwijs dat aansluit bij de kerndoelen van het basisonderwijs. Leermethodes van hoge kwaliteit, online registratie, OuderAcademie en unieke community voor uitwisseling en ontmoetingen.

Reisonderwijzers

Wereldwijd toegang tot online leermethodes die aansluiten bij de kerndoelen van het basisonderwijs en terugkeer naar regulier onderwijs versoepelen. 
Support via OuderAcademie en online community.

Expats

Onderwijsaanbod (vakgebied Nederlands) als aanvulling op internationale dagschool. Bevordert de terugkeer naar regulier onderwijs PO & VO. Met de optie om online privéles te volgen.

Thuiszitters

Individuele online coaching na zorgvuldige screening. Ondersteuning gericht op persoonlijke groei en educatieve doelen, geleid door deskundige psychologen of onderwijsspecialisten.

Online methodes

Voor groep 2 t/m 8 zetten we Nederlandstalige methodes in: Getal & Ruimte Junior voor rekenen, Veilig Leren Lezen voor beginnende lezers en spellers, Nieuw Nederlands Junior voor taalonderwijs, Stepping Stones Junior voor Engels en Faqta voor wereldoriëntatie. Aanvullend zijn er modules voor digitale geletterdheid, wetenschap, kunst, talentontwikkeling, topografie en burgerschap.
Empty space, drag to resize
Write your awesome label here.

Support en ondersteuning

Voor ouders en LeerCoaches biedt EigenReis support en ondersteuning via de OuderAcademie, inclusief cursussen en alle materialen voor educatieve begeleiding. Binnen de besloten community wisselen gebruikers ervaringen uit, winnen advies in en kunnen netwerken. Als laatste is online contact mogelijk met onderwijsprofessionals voor alle persoonlijke leervragen en -behoeften.
Empty space, drag to resize
Write your awesome label here.

Onze flow

 • Als eerste een persoonlijke intake via Teams waarin de persoonlijke situatie, leerbehoeften en niveau in kaart worden gebracht.
 • Is de inschrijving rond? Dan starten ouders met de OuderAcademie. Zie dit als een mini-PABO om LeerCoach te worden.
 • Aan het begin van iedere week of les, plant de LeerCoach online lessen in aan de hand van een gedetailleerde blokplanning.
 • Lesgeven doet de LeerCoach met structuur van de blokplanning en houvast met leerkrachtsoftware inclusief handleidingen en instructievideo's.
 • Leerlingen werken binnen leerlingsoftware en trainers op hun eigen niveau. Eindproducten zijn een combinatie van leerstof en eigen interesses. De weekplanning geeft overzicht!
 • Naast de OuderAcademie of persoonlijke ondersteuning met een onderwijsprofessional via Teams, is er de besloten community waar ondersteuning te vinden is.
Write your awesome label here.

Ontwikkeling in beeld

De online methodes bij EigenReis sluiten aan bij de kerndoelen van het basisonderwijs en bieden automatische registratie en analyse van les- en toetsresultaten, met aansluitend advies en vakspecifieke differentiatie. Resultaten worden opgenomen in een traditioneel jaarlijks rapport of een blok-specifiek LeerLogboek, dat dient als een verhelderend portfolio, gebaseerd op het principe van life long learning. Bij een samenwerking met reguliere scholen kunnen rapportages en inloggegevens gedeeld worden. EigenReis neemt geen landelijk genormeerde toetsen af. Bij terugkeer naar een Nederlandse reguliere school kunnen deze toetsen indien gewenst alsnog worden afgenomen.
Write your awesome label here.

LeerLogboek

"Dit is mijn LeerLogboek. Bij elk vak check ik op een andere manier of ik écht begrijp wat ik leer. Soms met een (digitale) test, soms door te praten, een presentatie te geven of een eindproduct te maken. Het gaat er vooral om wat ik heb geleerd, hoe ik dat heb gedaan en wat ik wil onthouden. Met hulp van mijn LeerCoach komt dit hier allemaal bij elkaar.

Ik vergelijk mijn leerreis met het beklimmen van een berg. Als je begint met leren, verken je eerst alles om je heen, net als een ontdekkingsreiziger. Daarna ga je op weg naar je doel, zoals een avontuurlijke wandelaar. Als je goed leert en groeit, word je een snelle klimmer. En als je uiteindelijk je doel bereikt, ben je een succesvolle bereiker! Maar weet je wat zo cool is? Het leren stopt niet als je je doel bereikt. Het gaat door, en dan word je een echte ontdekker. Volgens mij noemen ze dit life long learning, toch?"
Write your awesome label here.
Write your awesome label here.

Kerndoelen basisonderwijs

Het leggen van een stevige academische basis vinden we bij EigenReis ontzettend belangrijk. We bieden daarom een kerndoeldekkend programma voor de vakgebieden:
 • Nederlands 
 • Rekenen & wiskunde
 • Engels
 • Wereldoriëntatie
 • Digitale geletterdheid
 • Wetenschap en technologie
 • Kunst & cultuur 
 • Talentontwikkeling 
 • Topografie (vanaf groep 5)
 • Burgerschap (vanaf groep 5)

Overgang of terugkeer

Met EigenReis vinden leerlingen binnen en buiten de landsgrenzen aansluiting bij de kerndoelen van het basisonderwijs in Nederland. Alle betrokken LeerCoaches volgen de leerreis, zowel via de leerkrachtsoftware, als het jaarlijks rapport of het blok-specifieke LeerLogboek. Bij terugkeer naar een reguliere school in Nederland kunnen, indien gewenst, landelijk genormeerde toetsen afgenomen worden. EigenReis verlegt hiermee de grenzen om wereldwijd een educatieve reis te kunnen beginnen of voortzetten.
Write your awesome label here.

'Werkboekjes meegeven is geen onderwijsoplossing!'

Als basisschooldirecteur reageerde ik enthousiast op M.'s geplande wereldreis en de educatieve waarde ervan. Bij de start van deze reis zat M. in groep 3 en dát zag ik wel als een grote uitdaging! Hoe zou het gaan met de onderwijscontinuïteit tijdens zijn afwezigheid? Het meegeven van werkboekjes is geen onderwijsoplossing en achterstand bij terugkeer in Nederland zou realistisch zijn. Door EigenReis kon M. niet alleen het onderwijs voortzetten tijdens de reis, maar leerde ook op zijn niveau. De ouders van M. werden LeerCoaches. Hoe ze daarin via EigenReis worden meegenomen met de OuderAcademie is echt heel goed. Voor M. was dit een geweldige onderwijsoplossing en ik ben blij dat ik hier met vertrouwen aan mee heb gewerkt!


- Monique (schoolleider)

'We probeerden zelf les te geven, maar dat...'

Bij de start van onze wereldreis probeerden we zelf les te geven, maar dat liep niet lekker doordat we alleen werkboekjes hadden. We hadden geen structuur, handleidingen of instructievideo's. Met EigenReis is alles veranderd: het onderwijs is afgestemd op het niveau van onze kinderen, wij kunnen hen als LeerCoach onwijs goed begeleiden en sluiten zo veel mogelijk aan hun interesses of wat we meemaken op reis. We plannen nu wekelijks in een uurtje alle lessen en besteden dagelijks zo'n twee tot tweeënhalf uur aan het onderwijs. Daarnaast hebben we dus nog genoeg tijd voor avonturen! Zelf vind ik het geweldig om wat ze leren 'in het echt' te gebruiken. Bijvoorbeeld het uitrekenen van de omtrek van een zwembad. Hierdoor begrijpen onze jongens ook beter waaróm ze dingen leren. Ik ben echt mega blij met het onderwijs en de ondersteuning via EigenReis!

- Anna (ouder)

In gesprek!

Plan een gesprek in om vragen te bespreken en de mogelijkheden samen te onderzoeken.

Veelgestelde vragen

Hoe ziet het onderwijs met EigenReis eruit?

Voordat je duikt in ons programma, begin je met de OuderAcademie. Hierin nemen we je stap voor stap mee in de leeromgevingen, planningen en leerlogboeken. Binnen enkele uren heb je de OuderAcademie voltooid. Het plannen van een lesweek kost gemiddeld 20-30 minuten per kind. Als je ons volledige programma volgt, besteed je in groep 3 en 4 ongeveer 1-1,5 uur per dag en in groep 5-8 zo'n 2,5 uur aan het complete en kerndoeldekkende onderwijsprogramma. Uiteraard bepaal je zelf hoe je ons programma inzet. Je hebt de volledige vrijheid om te bepalen welke lesstof je wel en niet aanbiedt en wanneer je dit doet. 

Wat heb ik nodig om met EigenReis thuis- of reisonderwijs aan de slag te kunnen?

Om aan de slag te gaan met EigenReis, heb je twee laptops nodig (één voor de ouder en één voor de leerling), een aantekeningboekje, een goede internetverbinding en een printer voor het afdrukken van printbladen voor rekenen. 

De systeemeisen zijn:
 • Windows (10 of hoger): Edge (gebaseerd op de nieuwe Chromium-versie), Chrome en Firefox;
 • MacOS (10.13 High Sierra of hoger): Safari, Chrome en Firefox;
 • iOS/iPad (12.0 of hoger): Safari, Chrome en Firefox;
 • ChromeOS (Chromebook): Chrome en Firefox.

Kan ik op ieder moment aan de slag met EigenReis thuis- of reisonderwijs??

Ja dat kan! Jij bepaalt wanneer je start met het pakket. Dit kan dus op elk moment van het jaar, voor de duur die jij bepaalt. De minimale afnameperiode is 6 maanden. Groeit je kind tussentijds door naar een hogere jaargroep? Geen probleem. Je hebt toegang tot alle jaargroepen. Alleen in groep 3 gebruiken we een aparte methode voor Nederlands. Stroomt je kind door van groep 3 naar 4, geef ons dan een seintje dan schaffen we nieuwe licenties voor je aan. Hiervoor brengen we geen extra kosten in rekening. 

Voldoe je met EigenReis aan de leerplicht?

Als je in Nederland bent ingeschreven, is het antwoord helaas nee. De leerplicht in Nederland omvat namelijk ook een schoolplicht. Dit betekent dat er sprake moet zijn van regelmatig fysiek schoolbezoek en dat het onderwijs dus met regelmaat binnen de muren van een school gevolgd moet worden. Wil je weten wat de mogelijkheden zijn voor het gebruik van EigenReis met het oog op de Nederlandse wet- en regelgeving? Bekijk dan onze gratis leerplichtgidsen!

Zijn de aangeboden methodes volledig digitaal?

Ja, alle methodes worden volledig digitaal aangeboden, hoewel er voor bepaalde methodes printbare lesmaterialen beschikbaar zijn.

Welke mogelijkheden biedt EigenReis voor leren op eigen niveau en tempo?

Bij EigenReis kan je kind op zijn eigen tempo leren. Tijdens de gratis intake bespreken we het niveau van je kind. Is dit niet helemaal duidelijk, dan leren we je in onze OuderAcademie hoe je zelf eenvoudig in kaart brengt waar jouw kind staat. Mocht jouw kind voor- of achterlopen op bepaalde vakken, dan pas je het programma hier op aan. Bovendien kun je leren op ieder tijdstip dat bij jouw situatie en kind past. Daarnaast bieden de methoden differentiatiemogelijkheden (hoger of lager niveau), zodat je kind extra oefening of uitdaging krijgt. Ook is het mogelijk om verschillende vakken in verschillende jaargroepen te volgen. Je hebt namelijk altijd toegang tot alle leerjaren (groep 3 t/m 8). 

Welke informatie is er voor ouders beschikbaar om hun kinderen zelf te begeleiden?

De gekozen methodes voorzien in handleidingen, instructies per les en veelal instructievideo's. We begeleiden je ook in het gebruik van de methode(s) via onze OuderAcademie. Hier leer je over het voorbereiden van lessen, toetsen, inzicht in de voortgang en andere handige tools. Ook behandelen we vragen van ouders tijdens masterclasses en delen we waardevolle kennis. 

Kan ik gerenommeerde toetsen afnemen bij EigenReis?

Nee, we bieden geen toetsen aan zoals Cito, Diataal of Route8. Alle methodes zijn voorzien van toetsen en de resultaten worden digitaal geregistreerd. Ook bieden we een leerlogboek waarin je samen met jouw kind alle voortgang bijhoudt. Dit gaat verder dan alleen toetsresultaten. Het LeerLogboek is een tool om de stappen die jouw kind inzichtelijk te maken. Zo biedt je namelijk écht inzicht in het leerproces van jouw kind. 

Kan mijn kind na het volgen van het EigenReis programma eenvoudig terugstromen naar een reguliere basisschool in Nederland?

Ja, met EigenReis Totaal volgt je kind alle basisvakken van het reguliere onderwijs met behulp van de nieuwste methodes van gerenommeerde uitgevers in Nederland. Hiermee voldoe je aan alle kerndoelen. De resultaten van de toetsen zijn online inzichtelijk en makkelijk te delen met de school in Nederland. Ook bieden we een leerlogboek waarin je samen met jouw kind alle voortgang bijhoudt. Je kunt het leerlogboek zien als een portfolio waarmee je écht inzicht biedt in het leerproces van jouw kind. Maak je gebruik van thuisonderwijs, dan kun je desgewenst een rapport laten opstellen door een van onze bevoegde leerkrachten. Bij Privé-onderwijs ontvang je dit standaard.